IA-konferansen "Et endret arbeidsliv"

Her finner du foredragene fra IA-konferansen "Et endret arbeidsliv" mai 2017 i Bodø.