Akuttmedisinkurs i Bodø

Nordland Legeforening arrangerer i samarbeid med Akuttmedisinsk klinikk, Nordlandssykehuset emnekurs i akuttmedisin for allmennleger 31.10 og 1.11. Kurset er godkjent som obligatorisk akuttmedisinkurs for leger.

Nordland Legeforening arrangerer også kurs i akuttmedisin for indremedisinere på Nordlandssykehuset i Bodø 5. og 6. desember 2013. Kurset søkes godkjent for indremedisin, anestesi og allmennmedisin.Se her for mer informasjon.

Akuttmedisinkurs i BodøKurset for allmennleger skal være på Radisson Blu i Bodø kombinerer aktuell akuttmedisinsk teori med praktiske og virkelighetsnære øvelser.

Kursavgift:  kr 4.800,- i tillegg kommer obligatorisk dagpakke

Påmeldte deltakere vil få tilsendt oversikt over relevante artikler som anbefales gjennomlest før kursstart.

Påmelding til akuttmedisinkurs for allmennleger i oktober finner du her.
Påmelding til akuttmedisinkurs for indremedisinere i desember finner du her.