Kurs i legevaktsmedisin for LIS1 mars 2019

Her finner du foredragene fra kurs i legevaktsmedisin for LIS1 mars 2019

Foredraget fra Eirik Hugaas Ofstad finner du her

Foredraget til Espen Frostmo om akuttpsykiatri finner du her. 

Foredraget fra Kristin Wasland om akutt pediatri finner du her.

Foredraget fra Ida Tveter finner du her.