AWLS- Villmarksmedisin

Mellom 13.juni - og 16. juni 2013 arrangerer vi i samarbeid med Villmarksmedisin og AWLS kurs i villmarksmedisin i Narvik.

Kurset er søkt godkjent med 25 poeng som emne kurs/klinisk emnekurs for allmennmedisin.

AWLS- Villmarksmedisin
)

Hva: Kurs i Villmarksmedisin, AWLS
Når: 13-16 juni
Hvor: Rica Hotell Narvik

Søkt om godkjenning for 25 t emnekurs for allmennleger Kursavgift 6900 inkl  materiell/lisnesavgift! Dagpakke er 545.- pr dag. Kursmiddag lørdag 15 mars, 3 retter, samt 2 hvilerettet og transport til fjells til Tinja Fjellgård www.tinja.no pris. 650 m transport

Påmelding: kurs.tromso@legeforeningen.no.

Om kurset:
Å gi et praktisk grunnlag for å kunne utføre medisin i et villmarksmiljø, dvs. en ikke-tradisjonell setting med få ressurser og lang (og ofte vanskelig) transporttid til definitiv behandling. Etter endt kurs skal deltagerne kunne redegjøre for, demonstrere og i praksis kunne utføre pasientvurderinger av alvorlig syke i en villmarkssetting, sette i gang enkel behandling, og vurdere når og hvordan evakuering skal foregå. Det overordnede målet med å lære opp profesjonelle i villmarksmedisin er å forebygge skader, redusere lidelse og redde liv i en ikketradisjonell medisinsk setting. Vi ønsker å oppnå disse læringsmålene med problembasert læring. Deltagerne får en kursbok som forventes lest, inkl. pretest spørsmål. Selve kursdagene starter med foredrag, og utover dagene vil kursdeltagerne deles inn i mindre grupper for kasuistikkgjennomgang, gruppediskusjoner, praktiske øvelser og simulering. Kurset avsluttes med en skriftlig multiplechoice eksamen og praktiske tester. Ved bestått kurs vil deltagerne få et kursbevis som sier at de er sertifisert i AWLS (advanced wilderness life support). Bestått kurs gir også tellende poeng til videreutdanning i USA (21.5 CME points), samt poeng mot ”fellowship in wilderness medicine” hvis en velger å registrere seg som en ”fellow candidate with the wilderness medical asssociation” (www.wms.org). 

 

  • Kurset blir gitt på engelsk
  • Kurset foregår ute, slik at man må ha med seg passende tøy og sko til dette