Akuttkurs for legevvaktspersonell

Her er foredragene fra akuttkurset i november.