Akuttmedisin for indremedisinere

Nordland Legeforening arrangerer akuttmedisinkurs for indremedisinere 12. til 14. november 2014 på Nordlandssykehuset, Bodø.

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. 

Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv.

Målgruppe: Spesialister og leger i spesialisering innen indremedisin, anestesiologi og allmennmedisin.

Læringsmål: Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring og det legges opp til praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema.
Kurskomite: Eirik Hugaas Ofstad (eirikofstad@gmail.com) og Christian Kjellmo, Nordlandssykehuset.
Kurssted: Nordlandssykehuset Bodø, Store Auditorium, 9. etasje.
Kurspris: 4000 + dagpakke a 295,- pr. dag.

Meld deg på her.


Kurset er godkjent:

Indremedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i indremedsing til videre- og etterutdanning. Ikke som det obligatoriske kurset