Akuttmedisin for indremedisinere oktober 2018


Her ligger forelesningspresentasjonene fra kurset akuttmedisin for indremedisinere