Akuttmedisin for leger og legevaktspersonell

Her ligger forelesningsfoilene fra undervisningen.