Akuttmedisinskurs for allmennleger i Bodø

Kurset er godkjent som det obligatoriske emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin.
Kursstart 16.4 kl 08.30 og avslutter 17.4 16.15
Kursavgift kr 4500,-
Ikkeboende må krysse av for obligatorisk dagpakke.

Avmelding etter 25. mars refunderes ikke med unntak av dokumentert sykdom
Pris: kr 4 500,00
Antall: 40
Meld dere på her.