Hurtigrutekurset "I samme båt"

Rundt 75 sentrale og lokale tillitsvalgte debatterte denne uka om faren for demokratisk underskudd uten legers bidrag i den offentlige debatten. Legers skepsis til jobbglidning handler mye om at dette fort kan ende opp med en oppgaveglidning uten at ansvaret følger med. Gunnar Bovum i Helse Midt-Norge ønsker en doktordrevet helsedebatt som ikke krisemaksimerer eksisterende helsetilbud. 

Hurtigrutekurset "I samme båt"
Kristian Fanghol, Paul Leer Salvesen og Hege Gjessing.

Fagpolitisk konferanse i Svolvær

Konferansen starter i Bodø 17. september ombord på hurtigruta. Så går turen til Svolvær og Svinøya Rorbuer der konferansen fortsetter frem til lunsj 19. september.

Tillitsvalgte sykehusleger og allmennleger deltar gratis. Flybilletter må bestilles gjennom tove@nordland-legeforening.no

Ta kontakt ved spørsmål på 911 79899.

Påmeldingsfrist 1. august 2012.