Foredrag fra obligatorisk kurs G

Her finner dere foredragene fra obligaotrisk kurs G i kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling