Fremtidens geriatri

Nordland Legeforening og Norsk Sykepleierforbund Nordland inviterer til spennende geriatrikonferanse i Bodø 12. og 13. november 2013. Her blir det mye faglig nyttig, samt debatt om kommunale ø-hjelpsplasser, medisinbruk og muligheter/utfordringer i fremtidens medisinske teknologi. 

Fremtidens geriatri

Målgruppen er politikere, administrative ledere i offentlig virksomhet, allmennleger, samfunnsmedisinere, geriatere, nevrologer, indremedisinere, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet helsepersonell som jobber med geriatriske pasienter i kommunehelsetjenesten eller i sykehus.

Konferansen er godkjent for allmennmedisin med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i geriatri til videre- og etterutdanningen. For samfunnsmedisin er konferansen godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. For geriatri er konferansen godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Det er også søkt godkjent  for nevrologi og indremedisin.

NY PÅMELDINGSFRIST: 20. oktober 2013
Etterpåmeldinger godtas så lenge det er plass.

Praktisk informasjon:

Avmeldingsavgift: Etter påmeldingsfristen og fram til 1. november 2013 kr. 500,-. Etter 1.11 vil konferanseavgiften ikke bli refundert med unntak av dokumentert sykdom.

VELKOMMEN TIL KONFERANSE!

Det er forhåndsbooket en del rom på Radisson Blu, Bodø. Dere er selv ansvarlig for å ta direkte kontakt med hotellet. Bruk denne bookinglinken for å booke rom http://tinyurl.com/lege121113

Enkeltrom m/frokost : 1025,-. Rommene gjøres opp direkte med hotellet.

MELD DERE PÅ KONFERANSEN HER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Det søkes også godkjent for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og fysioterapi.

 

Konferanseavgift:  3050,- inkl dagpakke begge dager. Middag 12.11 kr. 450,- . Deltakerne blir fakturert etter påmelding. 

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2013

 

Avmeldingsavgift: Etter påmeldingsfristen og fram til 1. november 2013 kr. 500,-. Etter 1.11 vil konferanseavgiften ikke bli refundert med unntak av dokumentert sykdom.

Det er forhåndsbooket en del rom på Radisson Blu, Bodø. Dere er selv ansvarlig for å ta direkte kontakt med hotellet. Bruk denne bookinglinken for å booke rom http://tinyurl.com/lege121113

Enkeltrom m/frokost : 1025,-. Rommene gjøres opp direkte med hotellet.

 

 

 

 

Avmeldingsavgift: Etter påmeldingsfristen og fram til 1. november 2013 kr. 500,-. Etter 1.11 vil konferanseavgiften ikke bli refundert med unntak av dokumentert sykdom.

 

Det er forhåndsbooket en del rom på Radisson Blu, Bodø. Dere er selv ansvarlig for å ta direkte kontakt med hotellet. Bruk denne bookinglinken for å booke rom http://tinyurl.com/lege121113

Enkeltrom m/frokost : 1025,-. Rommene gjøres opp direkte med hotellet.
Programmet finner dere her.

Konferanseavgift: 3050,- inkl dagpakke begge dager. Middag 12.11 kr. 450,- . Deltakerne blir fakturert etter påmelding.

 

Konferanseavgift: 3050,- inkl dagpakke begge dager. Middag 12.11 kr. 450,- . Deltakerne blir fakturert etter påmelding.