Grunnkurs allmennmedisin og obligatoriske kurs i samfunnsmedisin

Nordland Legeforening har mer enn 20 års erfaring som kursarrangør. I kursoversikten finner du alle kurs som arrangeres i  2016. 

Grunnkurs allmennmedisin og obligatoriske kurs i samfunnsmedisin
Bodø småbåthavn og Radisson Blu - kurshotellet for grunnkursene.


GRUNNKURS I ALLMENNMEDISIN 2016

Nordland Legeforening arrangerer alle grunnkurs i allmennmedisin. Grunnkurs B arrangeres opp til fire ganger i året. Alle grunnkurs, med unntak av grunnkurs D, arrangeres på Radisson Blu i Bodø. Nordland Legeforening har framforhandlet en veldig god avtalepris her. Kursene vil også få egne FB-side der vi infomerer om det som planlegges av sosiale happeninger.  

SAMFUNNSMEDISINSKE KURS 2016

Obligatorisk kurs D - Kvalitetsarbeid og tilsyn arrangeres 12. - 14. april på Røst. Påmelding her. Program til kurset finner du til høyre. 

Obligatorisk kurs G - Kommunikasjon og formidling - rådgivning og samhandling arrangeres 19. til 23. september i Bodø. Program finner du her. Følg med i overoversikten for påmelding.

Her finner du aktuelle forelesninger fra de samfunnsmedisinske kursene som har vært arrangert i 2016.