HEIA Nordland – med fokus på et helsefremmende arbeidsliv

Da var årets IA-konferanse avsluttet med rundt 160 deltakere. Neste år står nordfylket for tur. Foredragene er nå lagt ut.

Foredragene finner du til høyre.