Kurs i normaltariff, regnskap og skatt

Minst 90 % av legene har et underforbruk av takster. Dette gjelder også allmennleger med lang fartstid. Dette kurset vil gi innblikk i takstforståelse. Dette er ikke et kurs i triksing, men de fleste deltakere vil etter gjennomgått kurs unngå til dels store inntektstap med riktig bruk av Normaltariffen


I tillegg til dette blir det en rask gjennomgang av økonomi og regnskap både for legen og for senter. Kort gjennomgang av organisasjonsformer samt at vi ser på modeller for fordeling av kostnader ved legesenter.

Kurset er på Radisson Blu hotell i Bodø 19. mars fra 10.00 til 17.30. Kursavgift kr 2.100,- + obl dagpakke på kr 565,- pr dag.

Påmelding gjøres via denne linken http://nordland-legeforening.trmed.no/kurs/41/kurs