Påmelding

Du er påmeldt parallellsesjon på konferansen "Jobbnærvær, mangfold og inkludering" 28. oktober. Vi forbeholder oss retten til å fordele mellom sesjonene om det blir nødvendig. 

VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

Tove Myrbakk
Nordland Legeforening