Konferanse om helse og journalistikk

Både i pressen og i helsevesenet møter man ofte vanskelige etiske dilemmaer. Hvordan ville det være om helsepersonell og mediefolk fikk delta aktivt i hverandres etikkdebatter? Det skal vi prøve å få til på høstens konferanse om helsejournalistikk i Oslo 5. og 6.9.

Konferanse om helse og journalistikk
Foto: Martin LosvikRastislav Kunda vant i Høyesterett i desember 2014 i saken mot Avisa Nordland. Dommen var klar på at avisens fremstilling var ufullstendig og misvisende, og dømte Avisa Nordland til å betale Kunda erstatning. Vi spør om pressen er i ferd med å bli innhentet av en skjerpet rettsoppfatning? Hva gjør dette med journalistikken?
 Med oss for å finne svar har vi generalsekretær i Norsk Redaktørforening Arne Jensen, overlege Arild Egge, OUS og journalist i Avisa Nordland Siri Gulliksen.

Er sosiale medier snart den femte statsmakt? 
Lege Wasim Zahid startet for en tid tilbake en diskusjon på Twitter om leger skal forskrive p-piller til jenter mellom 12 og 16 år uten å informere foreldrene. Responsen var enorm. Diskusjonen ble fanget opp av journalister og resulterte i at debatten ble nasjonal med forsideoppslag og radio- og TV-debatter.  Vi spør om sosiale medier er i ferd med på bli en femte statsmakt? Zahid innleder til debatt sammen med Kristin Grøntoft, ansvarlig for sosiale medier i Aftenposten og Cecilie Staude, blogger og lektor på BI.

PFU - vellykket selvdømmeordning eller bukken og havresekken?
Avisa Nordland vant i PFU, men i ettertid har flere av medlemmene gått langt i å antyde at utfallet hade vært annerledes om de hadde visst det de fikk vite underveis. Vi spør om PFU er en vellykket selvdømmeordning eller mer som bukken og havresekken? Med oss til å finne ut mer har vi blant andre Margrete Geelmuyden som etterlyser en kulturendring i media når det gjelder å beklage når de trør feil. Leder for PFU Alf Bjarne Johnsen møter Geelmuyden, Tom Erik Rhorsen og Margit Steinholt til debatt.

Mellom kvakksalveri og en arrogant skolemedisin
Vi ser noen ganger at journalister blir for ukritisk når de omtaler alternativmedisinen. Like ille er det å gå i kne for professorer og medisinsk forskning. Hvorfor er det sånn? Norge sies å ha Europas mest godtroende befolkning. Samtidig er vi ett av verdens mest terapisøkende folk. Er ukritiske journalister og arrogante skolemedisinere med på å skape et lukrativt marked for sjarlataner? Fastlege Jørgen Skavland og lege, homeopat og akupunktør Bernt Rognlien møter helsejournalist Tine Dommerud til debatt.

Lojalitetskrav til fare for pasientene?
Er lojalitetkravene i  helsevesenet farlig for pasientsikkerheten? Stadig flere fagfolk føler seg kneblet og frykter represalier om de ytrer seg kritikkverdig om forhold i helsevesenet. Hva gjør det med den offentlige samfunnsdebatten, og kan den være farlig for pasientsikkerheten? Første nestleder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe, overlege og lederprisvinner Even Reinsertsen og sykehusdirektør i OUS Bjørn Eriksten og jurist i Norsk Journalistlag Ina Nyrud innleder til debatt. 

Aktiv etikkdebatt
Både i pressen og i helsevesenet møter en vanskelige etiske dilemmaer. Hvordan ville det være om helsepersonell og mediefolk fikk delta aktivt i hverandres etikkdebatter? Det skal vi prøve å få til på konferansen, og til å styre det hele har vi fått med oss visegeneralsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø, redaktør i Tidsskriftet Are Brean og leder i Rådet for legeetikk Svein Aarseth.Her håper vil mange får en aha-opplevelse.
  Tillit er selve gudestoffet ifølge Per Fugelli. Hvordan står det til med tilliten mellom de ulike aktørene som skal bidra til at pasientene kan kjenne seg sikre når de blir syk? Norsk Kommunikasjonsforening møter Norsk Journalistlag, og Bård Fossli Jensen som har doktorgrad i medisinsk kommunikasjon kan kanskje bidra med noen forløsende ord.

Konferansen avsluttes med kåseri av Svein Egil Omdal. "Store selvbilder og liten selvkritikk. Er leger og journalister annerledes enn andre?"

Det blir også debatt på Litteraturhuset på kvelden 5. september. Møtet er åpent for alle. Tema og mer informasjon om dette møtet kommer. Konferansen har fått støtte fra Fritt Ord.

Program for konferansen finner du til høyre på denne siden. 

Meld deg på her.

Av Tove Myrbakk
tove@nordland-legeforening.no