Mediekurs for leger

Hvordan tenker og jobber journalister? Hvor går grensene mellom taushetsplikt versus ytringsfrihet for leger? Hva gjør man når media ringer og vil ha kjappe svar på kompliserte tilstander og vanskelige pasientsaker? Kan Legeforeningen hjelpe?

Mediekurs for leger

Helsejournalist Tine Dommerud i Aftenposten gir dere et innblikk i hvordan hun finner frem til de gode helsesakene. 
Fastlege og journalist Ole Kristian Losvik reflekterer rundt sosiale medier som mulig møteplass mellom leger og pasienter.
Jurist Jan Eikeland fra JA-avdelingen tar dere med i gråsonen mellom taushetsplikt og ytringsfrihet. Gisle Roksund er samfunnsdebattant og fastlege. Han kommer sammen med Årets Nordlending 2015 og lokalsykehusforkjemper Sverre Håkon Evju og kommuneoverlege, firebarnsmamma og blogger Laila Didriksen.

Kommunikasjonssjef i Legeforeningen Knut Braaten informerer om hva legeforeningen kan bidra med og gir gode råd og hva man gjør når journalister ringer. Dag to er i sin helhet viet praktisk medietrening med proffe mediefolk. 

Kursavgift 3100 og obligatoriske dagpakker på 600,-.

Det er forhåndsbooket en del rom til 1114,- for enkeltrom m/frokost. 

Kurset er godkjent som valgfritt kurs i alle spesialiteter med 16 poeng.
Program finner du til høyre. Tilbake til påmelding