Robust oppvekst i Nordland

Mye av grunnlaget for god helse i oppveksten og gjennom livsløpet legges i barne- og ungdomsårene. Levevaner som etableres tidlig i livet er med å prege helsen resten av livet. Nordland Legeforening inviterer til en tverrfaglig folkehelsekonferanse i Bodø 19. og 20. november.

Robust oppvekst i Nordland

Målgruppe for konferansen:
Lærere, førskolelærere, helsesøstere, sykepleiere, leger, psykiatere, politikere, offentlige ledere og andre som jobber med barn og unge og er opptatt av oppvekstvilkår, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Konferansen er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering i samfunnsmedisin og med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i forebyggende medisin til videre og etterutdanningen i allmennmedisin.

Praktisk informasjon:


Konferanseavgift:  2550,- inkl dagpakke begge dager.  Middag 19.11 kr. 450,- .

Det er mulig å delta en dag og betale halv kursavgift + dagpakke kr. 1275,-. Om du ønsker kun å delta en dag melder du deg her.

Deltakerne blir fakturert for deltakeravgift + dagpakke og evt. middag etter påmelding.
Påmeldingsfrist:       NY FRIST 20. oktober 2013 
                                   Etterpåmeldinger godtas så lenge det er plass.

Avmeldingsavgift:     Etter påmeldingsfristen og fram til 1. november 2013 kr. 500,-. Etter 1.11 vil konferanseavgiften ikke bli refundert med unntak av dokumentert sykdom.

Det er forhåndsbooket en del rom på Radisson Blu, Bodø. Dere er selv ansvarlig for å ta direkte kontakt med hotellet. Bruk denne bookinglinken for å booke rom http://tinyurl.com/lege191113

Enkeltrom m/frokost :1025,-. Rommene gjøres opp direkte med hotellet.

VELKOMMEN TIL KONFERANSE!

Last opp programmet her..

Påmelding til konferansen gjøres her