Samhandling på Røst

Samhandling i Nord og Sør-Øst
- Utfordringer og muligheter

 

Sted: Havly på Røst i Nordland.
Tid: 4. og 5. juni 2012

Konferansen er søkt godkjent med 11 timer for alle spesialiteter.

PROGRAM

Mandag 4. juni:

Kl. 11.00 – 11.15        Velkommen
Kl. 11.15 – 12.15        Samhandlingsreformen og sosial ulikhet i helse
                                   
Siri Seterelv, Bydelsoverlege Grorud, Osl
                                   Debatt
Kl. 12.15 – 13.15        Fra min og din til vår pasient. Hvordan styrke den lokale
                                   dialogen?
                                  
Jan Emil Kristoffersen, overlege Samhandlingsenheten, Ahus
                                   Debatt
Kl. 13.15 – 14.30        Lunsj
Kl. 14.30 – 15.30        Lite og sårbart
                                   Elise Klouman, Kommuneoverlege, Værøy
                                   Debatt
Kl. 15.30  - 16.30        Samhandlingsprosjektet ”Sunnhet i Salten”
                                    Kai Brynjar Hagen, Sunnhetsoverlege Salten Regionråd
Kl. 16.30 – 17.30        Hva har behandling og samhandling effekt på?
                                  
Jan Norum, Fagdirektør i Helse Nord RHF
                                   Debatt

Tirsdag 5. juni:

 

Kl. 08.30 – 09.30        Hva koster medfinansiering kommunene?
                                  
Magne Nikolaisen, KS Nord-Norge
                                   Debatt

Kl. 09.30 – 11.00        Truer forskjellene i henvisningsrater målsettingen om 
                                   likeverdige h
elsetjenester?
                                   Olav Helge Førde, professor, UiT
Kl. 11.00 – 11.15        Pause
Kl. 11.15 – 12.15        Fastlegen – nøkkelperson eller bremsekloss i samhandling? 
                                   Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen
Kl. 12.15 – 14.00        Suksess eller mageplask?
                                   Medlem av helse- og omsorgskomiteen Tove Karoline Knutsen
                                   Debatt
Kl. 14.00                     Lunsj
Kl. 15.00                     Båttur med skøyta Røstholmen til Skomvær Fyr.

 

Deltakeravgift: kr. 2200,-. Faktura sendes etter påmelding. Påmeldingsfrist 10.4.12.

Det er forhåndsbooket en del rom på Røst Bryggehotell. Enkeltrom 890,- m/frokost. Dagpakke kr. 395,-.  Middag kr. 365,-.

Ta gjerne med redningsvest og klær for nord-norsk sommer.

Ta kontakt om dere lurer på noe enten pr. e-post til tove@nordland-legeforening.no eller på telefon til Tove på 755 44911/911 79899.

Det går både fly og ferge til Røst. Sjekk flyruter på www.dat.dk

Fergeruter for Nordland finner du her http://www.177nordland.no/?ac_id=261&ac_parent=1