- Barndommen er fundamentet

Tidlig barndom preger oss som mennesker. Traumer setter seg i kroppen og kan gjøre oss alvorlig syke som voksne. Derfor er det så viktig at leger og andre stiller barn og unge spørsmål utenom de rent somatiske.Vedvarende hodepine, magesmerter og ryggvondt kan være symptom på noe helt annet. 

- Barndommen er fundamentet
Helga Pedersen åpnet konferansen. Her sammen med Lars A. Nesje og Kristian Fanghol.

- Mennesker er i verden som kropper. Uansett hva erfaringene handler om, er erfaringene kroppslige, sa allmennlege og forfatter Anna Luise Kirkengen på konferansen Sårbar Oppvekst som denne uka ble arrangert i Tromsø.
  240 fagfolk fra hele spekteret innen helsevesen, skole, barnehage og barnevern deltok på konferansen som ble arrangert av Nordland Legeforening og Helse Nord i samarbeid med Bufetat, Norsk Psykologforening og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.
  En av fire av deltakerne var leger, de fleste fra psykiatri og allmennmedisin. De fikk to dager fullpakket med spennende foredrag som hver på sitt vis tok opp ulike perspektiver på hva som fremmer og hemmer barn og unges psykiske helse.
  Nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen åpnet konferansen og var opptatt av at både unger og foreldre trenger pustehull i hverdagen og kanskje legge ambisjonene på et litt lavere nivå. Hun tok også opp barnefattigdom.
  - Barnefattigdom er noe av det såreste. Når foreldre ikke har penger til å sende ungene på fritidsaktivitet eller i bursdag ekskluderes de fra fellesskapet. Vi som samfunn må ta vare på unger som utsettes som omsorgssvikt eller fattigdom. For å lykkes må vi rive noen murer og sørge for godt samarbeid på tvers. Sånn som dere gjør på denne konferansen.
  Helga Pedersen vil gjerne ha innspill. De kan sendes til MARTE.INGUL@STORTINGET.NO.
  Bengt Linström er nordens første professor i salutogenese og mener allmennlegene har et sterkt verktøy hvis de fokuserer på de salutogene faktorene og ikke bare de patogene på legekontorene.
  Anna Luise Kirkengen var en av hovedinnlederne på konferansen og har i mange år vært opptatt av sammenhengen mellom krenkelse og sykdom.
  - Som allmennlege møtte jeg syke voksne og ble gradvis bevisst at sykdommen deres i dag skyldtes at de hadde vært krenkede, skadede barn. Vond og vanskelig erfaring skriver seg inn i kroppen. Det er utfordrende for oss leger å se bak det rent somatiske hos pasientene våre. Vi må våge å spørre barn og unge om hvordan de egentlig har det. Toktisk stress eller barndomsforgiftning må tas på alvor. I verste fall kan alvorlige traumer ta 20 år bort fra noens liv. Vi trenger forskning og vi trenger å gå utenom vår snevre medisinske kompetanse for å gi pasientene våre den hjelpen de trenger. Og frem for alt må vi samarbeide med andre fagprofesjoner for å se og forstå.
 Mer fra konferansen i Doktor i Nord 3-12 som går i trykken i midten av oktober.

Les mer om minoriteter og psykisk helse på http://www.kianorge.no/2012/10/12/indre-uro-ytre-avvisning

 

 Foredragene legges ut på høyresiden under program.