Sistehjelp - når livet går mot slutten

Nordland Legeforening inviterer til seminar om sistehjelp torsdag 25. august kl. 15.30 – 18.30 i Litteratursalen på Stormen Bibiliotek i Bodø. Her vil det formidles praktisk kunnskap om hvordan vi kan gi helhetlig omsorg til våre pasienter når livet går mot slutten.  

 

Sistehjelp - når livet går mot slutten

PROGRAM

Den nødvendige samtalen om døden

Ronny Dalene er fastlege fra Innlandet med kompetanse innen palliasjon. Som lege liker han å ha en plan, og tilnærmer seg livet og døden på en konkret og prakti...sk måte. Han er spesielt opptatt av samtalen leger har med døende og deres pårørende, og hvordan den kan benyttes til å gi best mulig omsorg ved livets slutt.

Når er nok, nok? Hvordan ta gode beslutninger?

Ellinor Haukland er kreftlege ved Nordlandssykehuset og sitter i styret til Norsk Palliativ Forening. I sitt arbeid jobber hun med å styrke helsepersonell slik at de i et tverrfaglig samarbeid kan ta den riktige beslutningen om når nok er nok for å unngå overbehandling ved livets slutt. Hun deler av sine erfaringer om forutsetninger for gode beslutninger, samvalg og kommunikasjon.

Eksistensiell sorg

Odd Eidner er en folkekjær prest og forfatter bosatt i Bodø. Han har både personlig og yrkesmessig erfaring fra sorg, savn og tap. Odd tror på verdien i å møte motgang i livet med realisme, humor, mot og fokus på det som kan gi glede. Han har akkurat gitt ut boken “Det enkle livet». Om at det er de enkle gledene i livet som betyr mest. Odd deler av sin erfaring og kunnskap om hvordan man prater med mennesker som skal dø og ivaretar den eksistensielle omsorgen når livet går mot slutten

Sistehjelpsskrinet

Benjamin Storm er anestesilege ved Nordlandssykehuset og møter daglig døden i en medisinsk avansert hverdag. Der mener han man noen ganger bør stoppe opp og spørre hva som er meningen med livet? Som anestesilege redder han liv, men har også stor respekt for døden når den ikke kan unngås. Like viktig som et førstehjelp, er sistehjelp. Han vil fortelle om hvilke medikamenter alle døende bør ha i sitt sistehjelpsskrin, og hvordan vi som helsepersonell kan benytte disse for å lindre symptomer og fysiske plager.

Meld dere på her http://nordland-legeforening.trmed.no/kurs/81/bodoe_sistehjelp_-_naar_livet_gaar_mot_slutten
INVITER KOLLEGAER TIL SEMINARET