Utredning og diagnostisering av demens

Seminar for leger Kløveråsen, Bodø 24. - 25. november 2014. Se program til høyre.