Årsmøte 5.9.13 med debatt om surrogati

Nordland Legeforening inviterer til årsmøte 5. september kl. 16.30 på Radisson Blu i Bodø. Etter møtet er det debattmøte om surrogati før festmiddag med tapas på Bjørk og kåring av Nordlandsdoktern 2013.

Årsmøte 5.9.13 med debatt om surrogati

Debatt om surrogati

Nordland Legeforening setter surrogati på dagsorden og inviterer til debatt etter årsmøtet på Radisson Blu torsdag 5. september 2013. Debattmøtet er åpent for alle som er interessert i å diskutere et viktig helsepolitisk tema. Etter debatt er det tapas på Bjørk. Meld dere på via skjema under.

Noen leger har gitt uttrykk for at de ønsker at norske kvinner bærer frem barn for andre, mens andre er skeptisk til både norsk og utenlandsk surrogati, og mener surrogati er helsefarlig for kvinnene. Nylig døde en indisk surrogatmot rett etter fødselen.

Til Bodø kommer Mali Wang-Naveen, forfatter av boka "Den globale baby". Gravid med sitt andre barn reise hun i 2011 til India for å finne svar på om fattige, indiske kvinner utnyttes. Geir Kvarme er norsk skuespiller og har fått to barn ved hjalp av surrogatmor i USA. Mette Løkeland, gynekolog og enslig adoptivmor, har engasjert seg sterkt i debatten om surrogati.

Årsmøte

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 25. august 2013. Send til tove@nordland-legeforening.no

FORELØPIG SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Sak 2: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 3: Styrets årsberetning
Sak 4 : Regnskap 2012
Sak 5: Budsjett 2014
Sak 6: Valg

 

Festmiddag på Bjørk Restaurant

Etter debattmøtet blir det festmiddag på Bjørk restaurant kl. 20.00 med kåring av  Nordlandsdokter`n 2013. Her blir det tapasmeny og dessert. Kr. 450 for årsmøtedeltakere, Ledsagere og andre betaler 550,-. Medisinstudenter betaler 200,-. Det sendes faktura elektronisk etter påmelding.