Årsmøtekurs 2007: Kurs i akuttmedisin

Nordland Legeforening inviterer til kurs i akuttmedisin 9. til 11. mai på Radisson Sas hotell i Bodø. Påmelding umiddelbart til Lena Stemland på 906 52544 eller nlfkurs@online.no

Onsdag 9. mai
15.00 - 15.15     Velkommen
15.15 - 16.00 Prehospital trombolyse
Når rekvirere helikopter? (J. Kluver)
16.00 - 16.15 Pause
16.15 - 17.45 Hva kjennetegner en akutt alvorlig syk pasient, vurdering syke og skadde
  • Behandling septisk sjokk
  • Behandling blødningssjokk
  • Stabilisering av pasienter før transport til sykehus
  • Nedkjøling/drukning (2x45 min, lege fra anestesi)
18.00 - 18.45 Hjelp ved hodeskader, frakturer, skader i virvelsøylen (Frank)
 
Torsdag 10. mai
08.30 - 10.00   Teoretisk gjennomgang av de nye retningslinjene for AHLR (A.Hovland)
10.00 - 10.15 Pause
10.15 - 11.00 Behandling av akutt astmaanfall og akutt forverring av KOLS (T. Tollåli)
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.45 AHLR praktiske øvelser i grupper med godkjente instruktører (T.Nybakk)
12.45 - 13.45 Lunch
13.45 - 15.15 AHLR praktiske øvelser i grupper med godkjente instruktører
15.15 - 15.30 Pause
15.30 - 16.15 AHLR praktiske øvelser i grupper med godkjente instruktører
17.00 Årsmøte i Nordland legeforening
18.00 Debattmøte om "Prioriteringer i helsevesenet"
 
Fredag 11. mai
09.00 - 09.45   Sikring og håndtering av skadested for (eksempel ved trafikkulykke), nårrekvirere helikopter? (anestesi)
09.45 - 10.30 Epileptisk anfall (O.Henriksen)
10.30 - 10.45 Pause
10.45 - 11.30 Akutt hjerneslag, behandling (M.Carlsson)
11.30 - 12.15 Håndtering av indre/ytre blødninger, stikkskader, skuddskader, forbrenning - primærbehandling på skadested (T.Rydningen)
12.15 - 12.30 Evaluering/avslutning