Årsmøtekurs i nevrologi i Bodø

Kurskomiteen i Nordland Legeforening inviterer til sitt tradisjonelle årsmøtekurs som denne gangen arrangeres på Thon Nordlys hotell i Bodø fra 27. til 29. april 2006. Tema er nevrologi.

Kursavgift: kr. 2200,- betales til konto 8931 10 08812

Flybilletter må bestilles på Berg-Hansen Reisebyrå, tlf. 755 00810.

Hotellrom bestilles på Thon Nordlys hotell på tlf. 755 31900

Det er forhåndsbooket en del rom. Alle utgifter på hotellet gjøres opp av den enkelte.

Festmiddagen fredag koster kr. 150,- for deltakere på årsmøtekurset, og alle får kvittering som kan brukes overfor Fond 2.

Det er søkt godkjenning av kurset med 15 timer emnekurs i allmennmedisin og psykiatri.

Kurspåmelding til: Nordland Legeforening, Postboks 665, 8001 Bodø. Tlf. 755 44911 eller e-post før 2. april 2006.

Program
Torsdag 27.april:
10.00 - 10.10   Åpning, velkommen v/kursledelsen
10.10 - 11.00 Polyneuropati inklusive neuropatisk smerte (overlege Hilde Risvoll)
11.00 - 11.20 Kaffe/te
11.20 - 12.10 Subarachnoidalblødning (ass.lege Svetlana Rasic)
12.10 - 13.00 Svimmelhet (ØNH-avdelingen)
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.50 EEG - indikasjoner og tolking av svar (overlege Olaf Henriksen)
14.50 - 15.40 Demens v/ degenerative hjernesykdommer (Henriksen)
15.40 - 16.00 Kaffe/te
16.00 - 16.50 MS (ass.lege Espen Benjaminsen)
16.50 - 17.00 Benstrekk
17.00 - 17.50 CT og MR i nevrologisk diagnostikk (overlege Zoran Ruzic, radiologisk avd)
 
Fredag 28.april:
08.30 - 09.15 Utredning av hodepine - (ass.lege Karl Bjørnar Alstadhaug)
09.15 - 10.00 ALS = Amyotrofisk lateral sclerose (Alstadhaug)
10.00 - 10.20 Kaffe/te
10.20 - 11.05 Hjerneslag og trombolytisk behandling - logistikk (ass.lege Arnstein Grøtting)
11.05 - 12.50 Hjerneslag fortsetter (Grøtting)
11.50 - 12.00 Benstrekk
12.00 - 12.45 Subduralt hematom (ass.lege Francis Odeh)
12.45 - 13.45 Lunch
14.00 Årsmøte Nordland Legeforening
20.00 Festmiddag på Molostua
 
Lørdag 29. april:
09.00 - 09.50 TIA og lakunære hjerneinfarkter (avd.overlege Rolf Salvesen)
09.50 - 10.40 Doppler halskar - indikasjon og tolking av svar (Salvesen)
10.40 - 11.00 Kaffe/te
11.00 - 11.50 Parkinsons sykdom og Parkinsonisme (avd.overlege Rolf Salvesen)
11.50 - 12.00 Avslutning