Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det ?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet palliasjon, lindring ved livets slutt på Stokmarknes 14. og 15. april.

Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi innfor?

Kurset vil arrangeres på Hurtigrutens Hus, Stokmarknes.

Dato: 14 og 15 april 2008

Pris; 600kr / deltakere.

Middag 14/4 kveld 250 kr kommer i tilegg for de som ønsker delta.

Betaling til kontonr . 15944371289

Siste påmeldingsfrist 04.04.08

Ved behov for overnatting meldes dette direkte til Hurtigrutens Hus, se separat vedlegg, rombestilling bør gjøres tidlig da hotellet har stor pågang i denne perioden. Oppgi kurs palliasjon ved bokning av rom.

Målgruppe er alle helsearbeidere og ledere i helsetjenesten som har interesse av lindrende behandling. Tverrfaglighet er vektlagt ved sammensetting av program og er en av byggesteinene i god palliasjon.

Kurset vil bli søkt godkjent for tellende timer for etterutdanningsprogram for leger og sykepleiere.

Norsk palliativ Forening er en tverrfaglig organisasjon som har som mål å videreutvikle behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker samt støtte pårørende i deres sorg og tap. Vi håper at du har et ønske om å bidra til denne utviklingen. For å nå målsettingen behøver foreningen mange medlemmer og møtesteder.

Påmeldingsskjema og romoversik vedlegges. Foreløpig program ventes klart neste uke og vil da bli lagt ut på www.palliativ.org

Påmelding sendes stpib@nlsh.no, eller per post Pia Bjurstam-Antonsen , Nordlandssykehuset Vesterålen, 8450 Stokmarknes

Har du spørsmål om NPF, medlemskap,eller annet se www.palliativ.org eller kontakte

Norsk Palliativ Forening - Tlf: 48 15 21 13 i kontortiden - Mail: styret@palliativ.org

Påmeldingsskjema for 2 dagers kurs i Palliasjon

Alle påmeldinger vil bli bekreftet per e-mail

Navn  
Stilling  
Arbeidsgiver  
Avdeling  
Adresse arbeid  
Postnr  
E- post  
Telefon  
Medlem av NPF? Angi medlemsnr  
Ønsker delta på middag 14/4 250kr Ja □ Nei □
Priskategori ikke medlem NPF Middag ikke inkl 600kr inkl lunsj og kaffe to dager
Priskategori medlem NPF Middag ikke inkl 500kr inkl lunsj og kaffe to dager
Ønsker medlemskap i NPF 350kr/ år og mottar derved 4 nr/ år av tidskriften Omsorg  
Merk innbetaling med navn og arbeidssted til angivet kontonr

Innbetaling for 04.04.08

Kontonr. . 15944371289

Påmeldingsskjema og foreløpig program vedlegges.

Påmelding sendes stpib@nlsh.no, eller per post

Pia Bjurstam-Antonsen
Nordlandssykehuset Vesterålen
8450 Stokmarknes

Har du spørsmål om NPF, medlemskap,eller annet se www.palliativ.org eller kontakte

Norsk Palliativ Forening - Tlf: 48 15 21 13 i kontortiden - Mail: styret@palliativ.org

Last ned programmet i boksen til høyre.