Emnekurs i palliativ kreftbehandling

Nordland Legeforening v/kurskomiteen arrangerer emnekurs i palliativ kreftbehandling på Nordlys hotell i Bodø 6. til 8. mai 2004. Merk at kursprogrammet er revidert.

Godkjenning: Er søkt godkjent som emnekurs til videre-og etterutdanning i allmennmedisin med 15 kurstimer/poeng, og som valgfritt kurs for utdanningskandidater og spesialister i indremedisin og onkologi med 15 kurstimer/poeng. Er også søkt godkjent som valgfritt kurs for utdanningskandidater og spesialister i kirurgi med 15 kurstimer/poeng.

Målgruppe: Almenpraktiserende leger, spesialistkandidater i onkologi, kirurgi og indremedisin, spesialister i onkologi, kirurgi og indremedisin.
Kursledelse: seksjonsoverlege Marit Slåen Jordhøy, seksjonsoverlege Ragnar K. Breckan
Påmelding til: Nordland Legeforening, P.b. 665, 8001 Bodø Tlf. 75 54 49 11 eller e-post: nlfinfo@frisurf.no

Påmeldingsfrist: 15. april2004

Kursavgift: 1400 kr.

Torsdag 6. mai
Møteledere: Karin Nilsen og Torbjørn Uhre
10.00 - 10.10   Åpning, velkommen v/kursledelsen
10.10 - 10.30Palliativ medisin og den "palliative" pasient v/Marit S. Jordhøy
10.30 - 10.50Problemområder og krav i palliasjon. Presentasjon av nasjonal standardv/Marit S. Jordhøy
10.50 - 11.10Kaffe/te
11.10 - 11.40Symptomdiagnostikk: metode for systematisk registrering og oppfølgingv/Marit S. Jordhøy
11.40 - 12.40Kreftrelatert smerte: diagnostikk og retningslinjer for medikamentell behandlingv/Jørgen Hansen
12.40 - 13.30Lunch
13.30 - 14.10Kreftrelatert smerte: kasuistikk/gruppearbeid/diskusjonv/Smerteklinikken, NLSH
14.10 - 14.30Praktisk bruk av smertepumpe, indikasjon og fremgangsmåte v/Gro Bikset, Smerteklinikken NLSH
14.30 - 14.50Obstipasjon, årsak og behandling v/Tone Nordøy
14.50 - 15.10Kaffe/te
15.10 - 15.50Trygderettigheter ved langtkommen kreftsykdom v/MaritIversen
15.50 - 16.30Gruppearbeid: kasuistikk med gjennomgang av aktuelle forskrivningsregler, individuell plan og sykmelding for pleie av nære pårørendev/Marit Iversen/Tone Nordøy
16.30 - 16.50Kaffe/te
16.50 - 17.10Organisering av palliativ behandling: nasjonal standard Marit S. Jordhøy
17.10- 17.40Palliativ behandling i vår region: tilbud og erfaringer v/Tone Nordøy
 
Fredag 7. mai
Møteledere: Ann Kristin Stokke og Torbjørn Uhre
08.30 - 08.50 Dyspnoe ved alvorlig kreftsykdom: årsaker og diagnostikkv/Olaf Alexandersen
08.50 - 09.10Dyspnoe ved alvorlig kreftsykdom: behandling v/Olaf Alexandersen
09.10 - 10.10Palliativ strålebehandling v/Martin Maisenhølder
10.10 - 10.30Kaffe/te
10.30- 10.50Akuttsituasjoner i palliativ behandling: medullakompresjon ogvena cava superior syndrom v/Martin Maisenhølder
10.50 - 11.10Spørsmål/diskusjon
11.10 - 11.30Praktisk bruk av corticosteroider i palliativ behandling: indikasjoner, dosering og bivirkninger v/Martin Maisenhølder
11.30 - 12.30Anorexi / kakeksi og ernæring v/Lene Thoresen
12.30 - 12.50Væskebehandling v/Marit S. Jordhøy
12.50 - 13.40Lunch
13.40 - 1800Årsmøte i Nordland legeforening
Debatt: "Kompetansesvikt i media og legers journalistskrekk"
Innledere: Olav Helge Førde, Ellen Juul Andersen og Tone Jensen.
20.00Festmiddag på Molostua. Egenandel kr. 100,-. Se innkalling til årsmøte.
 
Lørdag 8. mai
Møteledere: Karin Nilsen og Marit S. Jordhøy
09.00 - 09.20 Gastrointestinale problemer ved alvorlig kreftsykdom: oversikt Marit S. Jordhøy
09.20 - 09.50 Kasuistikk / gruppearbeid v/Marit S. Jordhøy
09.50 - 10.10 Kvalme: diagnostikk v/Marit S. Jordhøy
10.10 - 10.30 Kaffe/te
10.30 - 10.50 Kvalme: medikamentell behandling v/Marit S. Jordhøy
10.50 - 11.40 Malign ascites og palliativ endoskopi v/Per Christian Valle
11.40 - 12.10 Malign tarmobstruksjon: medikamentell behandling, indikasjon og praktisk tilnærming v/Marit S. Jordhøy
12.10 - 12.30 Ventrikkelsonde og PEG v/Siv-Heidi Simonsen
12.30 - 12. 45 Oppsummering v/Kursledelsen

Foredragsholdere:
Alexandersen, Olaf : Seksjonsoverlege, lungemedisinsk seksjon, Nordlandssykehuset Bodø
Hansen, Jørgen : Overlege, Smerteklinikken, Nordlandssykehuset Bodø
Iversen, Marit : Sosionom, Nordlandssykehuset Bodø
Jordhøy, Marit Slaaen : Seksjonsoverlege, Enhet for kreft og lindrende behandling, Nordlandssykehuset Bodø
Maisenhølder, Martin : Overlege, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Nordøy, Tone: Overlege, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø; leder for Kompetansesenter for lindrende behandling, Helse Nord RHF
Simonsen, Siv-Heidi :Kreftsykepleier, gastrokirurgisk seksjon, Nordlandssykehuset Bodø
Thoresen, Lene:Klinisk ernæringsfysiolog, Seksjon lindrende behandling, St. Olavs Hospital, Trondheim
Valle, Per Christian :Overlege, medisinsk avdeling, Hålogalandssykehuset Harstad