Emnekurs i psykiatri

Kurskomiteen i Nordland Legeforening inviterer til spennende emnekurs i psykiatri 19. til 21. mai på Nordlys hotell i Bodø.

Godkjenning:
Kurset er søkt godkjent som emnekurs til etterutdanning i allmennmedisin med 15 kurstimer/poeng, og som valgfritt kurs for utdanningskandidater og spesialister i psykiatri og samfunnsmedisin med 15 kurstimer

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, spesialister og utdanningskandidater i psykiatri og samfunnsmedisin, samt indremedisin.

Påmelding til:
Nordland Legeforening, P.b. 665, 8001 Bodø Tlf. 75 54 49 11 eller e-post.

Kursledere:
Torbjørn Uhre, Odd Herder og Torunn Alveng

Påmeldingsfrist: 8. mai 2005

Kursavgift: 2200,-

Det er forhåndsbooket en del hotellrom på Nordlys hotell, Moloveien, tlf 755 31900. Ta kontakt med dem før 8. mai for å sikre at du får rom.

Program torsdag 19. mai
Møteledere: Odd Herder og Torbjørn Uhre
10.00 - 10.10     Åpning, velkommen v/ kursledelsen
10.10 - 10.50 Status for psykiatrien i Nordland. Helse Nords psykiatriplan.
v/rådgiver i Helse Nord, Beathe Reiert Nielsen
10.50 - 11.10 Kaffe/te
11.10 - 12.05 Rettighetspasienter: Grenseoppgang. Prioriteringskriterier vedinntak i en voksenpsykiatriskpoliklinikk.
Psykiater Anne Marit Rosenlund, Nordlandssykehuset Avd. Psykiatri
12.05 - 12.10 Benstrekk
12.10 - 13.20 ADHD hos voksne - diagnose/utredning/behandling
Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth, Nordlandssykehuset psykiatri, Rehab.avd.
13.20 - 14.20 Lunch
14.20 - 15.20 Adferdsforstyrrelserog psykiske symptomer ved demens.
Hvor skal eldre med psykiske plager henvises?
v/psykiater Andrzej Banach, Nordlandssykehuset, avd.psykiatri
15.20 - 15.35 Kaffe/te
15.35 - 16.35 Tvangsinnleggelse - Tvangsundersøkelse . Fallgruver.
v/Thor Bendos,Kontrollkommisjonen, Fylkesmanneni Nordland
16.45- 16.50 Benstrekk
16.50- 17.50 Utfordringer ved diagnostisering av psykiske lidelser hos pasienter medpsykisk utviklingshemming.
Sjefspsykolog Even Myrbakk, Nordlandssykehuset, avd. psykiatri, psyk.innsatsteam
 
Program fredag 20. mai
Møteledere: Torbjørn Uhre og Odd Herder
08.30 - 08.45   Depresjoner i allmennpraksis: Kasuistikk v/allmennpraktiker
Svein Arne Monsen, kommunelege I, Leirfjord
08.45 - 10.00 Diagnostisk redskap, terapautisk verktøy,suicidalitetsvurdering
Psykiater Guri Hoff Hanssen, Helgelandssykehuset avd. psykiatri Vefsn
10.00 - 10.15 Kaffe/te
10.15 - 10.45 Når behandle medikamentelt? Nyere antideprissiva. Kognitiv terapi.
Psykiater Guri Hoff Hanssen
10.45 - 11.00 Spørsmål/diskusjon
11.00 - 13.15 Flyktninger/asylsøkere: Traume, flukt og eksil - Psykisk problematikk knyttet til dette.Helseerklæringer i utlendingssaker.
Psykologspesialist Irene Marstrøm,v/ Psykososialt team for flyktninger, UNN
13.15 - 14.15 Lunch
14.15 - 18.15 Årsmøte Nordland legeforening
 
Program lørdag 21. mai
Møteledere: Torbjørn Uhre og Torunn Alveng
09.00-11.15   Samarbeide ved utskrivning / Individuelle planer:
v/ Sidsel Forbergskog, Helgelandssykehust avd. psykiatri Rana
Klinikksjef Torunn Alveng, Nordlandssykehuset avd. psykiatriog primærlege
11.15 - 11.30 Kaffe/te
11.30 - 11.50 ADHD/Ritalinforskrivning. Regelverk.
v/ Ass. fylkeslege Odd Herder
11.50 - 12.10

Rus - Psykiatri og førerkort.
v/Ass. fylkeslege Odd Herder

12.10 - 12.20 Avslutning

Alle som deltar på kurset er hjertelig velkommen til å melde seg på festmiddagen til Nordland Legeforening som skal være på Molostua. Her blir det havrettsbord med både varme og kalde retter. Kåring av årets Nordlandsdokter. Kulturelt innslag.

Middagen koster Kr. 150,- for kursdeltakerne. Ledsagere kr. 300,-. Betales inn til NLF på konto 8931 64 39935. Påmelding til Tove Myrbakk, tlf. 755 44911 eller til nlfinfo@frisurf.no før 10. mai 2005.

Aktuelle mailadresser:

Nordland Legeforening: nlfinfo@frisurf.no

Kursledere: Torbjørn Uhre (torbjorn.uhre@alstahaug.nhn.no), Odd Herder (ohe@fmno.no) og Torunn Alveng (torunn.alveng@nlsh.no).

Forelesere:
Beathe Reiert Nielsen (brn@helse-nord.no)
Anne Marit Rosenlund. (Anne.marit.rosenlund@nlsh.no)
Knut Kjerpeseth (Knut.Kjerpeseth@Nordlandssykehuset.no)
Andrzej Banach (Andrzej.Banach@Nordlandssykehuset.no
Thor Bendos, (tbe@fmno.no)
Even Myrbakk (evenmyrbakk@hotmail.com)
Svein Arne Monsen (kommunelege1@leirfjord.nhn.no),
Guri Hoff Hanssen (guri.hoff.hansen@vesyk.nl.no)
Irene Marstrøm, (irene.marstrom@unn.no)
Sidsel Forbergskog (Sidsel.Forbergskog@rasyk.nl.no),
Torunn Alveng, (torunn.Alveng@nlsh.no)
Odd Herder (ohe@fmno.no)