Fastlegen - doplanger eller terapaut?

Rusforum Nordland i samarbeid med Nordland Legeforening inviterer til kurs om Rusmiddelomsorg - utfordringer og muligheter 16. - 18. februar 2005 på Hurtigrutenes Hus, Stokmarknes.

Kurset er søkt godkjent som valgfritt kurs for allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri med 14 timer.

Påmelding innen 5. januar 2005 til Rusreform Nordland, Postboks 479, 8801 Sandnessjøen

Leger betaler kr. 2200,- for deltakelse 3 dager (legeforeningens kursavgifter etter 1.1.05) som betales inn til konto 8931 10 08812 Nordland Legeforening v/kurskomiteen. Reise- og oppholdsutgifter kan søkes dekket gjennom Fond II og Fond III. Bestill flyreiser gjennom Berg-Hansen reisebyrå som er legeforeningens avtalepartner. Mere informasjon finner dere bak programmet.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt med Tove Myrbakk, Nordland Legeforening på nlfinfo@frisurf.no (mobil 911 79899) eller Christine Aarvik på Rusforum Nordland på christine.aarvik@bodoind.no

Program:
Onsdag 16. februar 2005:
11.30   Lunsj
13.00Velkommen
Kulturelt innhold
13.30 - 15.45 Brukermedvirkning : Erfaringer og behov
Representanter fra brukerorg. Lar Tromsø v/ Vidar Hårvik og RIO Tromsø v/Ragnar Moan og Hilde Nicolaisen.
Paneldebatt
15.45 - 16.15 Kaffepause
16.15 - 16.45Introduksjon på ulike tiltak i kommunene og pararellseminar
  • SATS Narvik,
  • Trappehus
  • Oppfølging etter institusjonsopphold i kommunene v/ en repr. fra Behandlingsseksjonen på Mo.
17.00 - 17.45Oppfølging etter institusjon opphold i kommunen v/Behandlingsseksjonen på Mo i Rana
Behandlingsseksjonen skal sikre hjelp til voksne personer over 18 år med rusproblemer, spilleavhengighetsproblematikk og eller andre sosiale problemer. Seksjonen skal gi råd, veiledning, hjelpetiltak og behandling. Gi hjelp på en slik måte at brukernes hjelpebehov minimaliserers, eventuelt avtar helt. Seksjonen tilbyr og råd og veiledning til pårørende.
Dersom seksjonen ikke selv kan gi slik hjelp skal det så vidt mulig søres for at andre gjør det.
 
Torsdag 17. februar 2005:
09.00 - 11.15 "Spiseforstyrrelser hos rusmisbrukere - utfordringer knyttet til diagnostikk, behandling og tverrfaglig samarbeid" v/ Jan H. Rosenvinge
Rosenvinge er professor i klinisk psykologi, spesialist i klinisk psykologi og har klinisk erfaring som psykolog/psykologspesialist i primærhelsetjenesten og ved ulike poliklinikker og sykehusavdelinger i spesialisthelsetjenesten i perioden 1982-1990. Nå klinisk bistilling ved Modum Bad og ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
11.15 - 13.00Ny organisering av Legemiddelassistert Rehabilitering i NORD
(LAR I NORD)
13.00 -14.30Lunsj
14.30 - 15.15Intro av parallellseminar rundt tema forebyggende arbeid.
Forebyggende.no
Rusforebygging i Narvik kommune
Utekontakten Bodø kommune
15.30 - 16.30Forebyggende.no
Orientering om Kompetansesenterets arbeidsområder, funksjoner og ansvar. Fordypning i ett av Kompetansesenterets forsknings- og utviklingsarbeider på det rusforebyggende området. Må, innhold, status for arbeidet, nytte for praksisfeltet og planer videre.
16.30 - 18.30"Fastlegen - doplanger eller terapaut?", v/Dagfinn Harr
Dagfinn Harr er spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedlsin og arbeideriKristiansand i 50% stilling som assisterende kommuneoverlege med ansvar bl.a. for smittevernet. Resten av tiden brukes som fastlege for en liten, men eksklusiv liste, hvorav omkring 100 personer med alvorlige rusproblemer. Harr har de siste tre årdrevet omfattende medikamentell behandling av opiatmisbrukere.
20.00FESTMIDDAG
 
Fredag 18. februar 2005:
9.00 - 11.30 AD/HD, diagnostikk, utredning, medikamentell og psykososial behandling.
Hvordan forebygge rusmiddelmisbruk hos disse pasientene? v/Olav Espegre
Espegren er spesialist i psykiatri, avd. overlege, Avd. for rus og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus HF.
11.30 - 12.00Avslutning med tilbakemeldinger
12.00Lunsj og avreise

Påmelding:

Navn: ____________________ Stilling: _____________________________

Navn: ____________________ Stilling: _____________________________

Arbeidssted: __________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________

x Dag pakke alle tre dager

x Dag pakke for to dager

x Ikke-boende gjester som ønsker middag blir belastet kr 275,- for 3-retters pensjonsmiddag

Dagpakke for siste dagen belastes alle deltagerne

Generell informasjon om overnatting:

Pr i dag er det reservert 100 rom. Av disse er 67 rom i hotell, mens 33 rom er i nordlandshus og rorbuer. En del hotellrom samt alle rorbuer og nordlandshus er 10 minutter gange fra Vesterålen Hotell & Kongressenter. Alle rorbuer og nordlandshus har 3 soverom og 2 bad. Husene har høy standard og flott beliggenhet. Frokost serveres i hotellets frokostsal.

x Enkelt rom 995 kr. pr. døgn på Vesterålen Hotell og kongressenter

x Enkelt rom nordlandshus 875 kr pr. døgn.

x Enkeltrom i rorbu 775 kr. Pr. døgn.

Betaling av dagpakker og hotell opphold ordnes opp på avreisedagen direkte med hotellet.