Folkehelse i Lofoten

Nordland Fylkeskommune, i samarbeid med Vestvågøy kommune, arrangerer 8.-9. april en konferanse om barn og unges psykiske helse, der ulike metoder for forebygging står i fokus.

Både strategier og konkrete tiltak og arbeidsmetoder blir presentert og diskutert. Hvordan kan vi arbeide med barn og unge i risikosonen, - hva kan hjelpe dem og hva kan vi ha som målsetting? Hvordan få barn, foreldre og andre med i arbeidet for forandring? Hest og helse, miljølærere, ressurser for funksjonshemmede barn og unge - hva kan vi om dette?

Det er søkt om godkjenning for 14 timer i forhold til legers videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin.

Bindende påmelding innen 7. mars.

På internett: www.vestvagoy.kommune.no eller www.sefoll.no

TEMA : BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE
Barn og unges psykiske helse er et område som i økende grad gir store utfordringer i samfunnet. I et folkehelse perspektiv er utfordringen å sette inn tiltak som forebygger denne utviklingen. Det fordrer tverrfaglig samarbeid og vedrører mange tjenesteområder som oppvekst, helse og utdanning. Gjennom foredrag og presentasjoner av tiltak og prosjekt er ønsker vi første dag å sette fokus på de ulike sider av temaet. Andre dag settes av til presentasjon av verktøy for utviklingsarbeid, forebyggende arbeid og planlegging. Det gjør vi gjennom samtaler og praktiske øvelser der temaene første dag er utgangspunkt.

Målgruppe:
Ledere, fagfolk fra alle sektorer i kommunene, videregående skoler, politikere, politi og domstoler, høyskoler, helseforetak, NAV, frivillige organisasjoner og andre med interesse for folkehelsearbeid.

Foredragsholdere:
Foredragsholderne vil representere nasjonalt nivå, fylkes-, region- og kommunalt nivå. Ungdomsorganisasjon i frivillig sektor vil bidra og ulike tiltak presenteres.

Internt forum:
I tilknytning til konferansen avholdes det møte i Internt forum i regi av Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid forutsetter deltakelse i forumet for de kommuner og samarbeidspartnere som har nngått avtale. Møtet er åpent for alle kommuner og aktører som ønsker å delta, kanskje med tanke på å inngå samarbeidsavtale.

Møtet legges i forkant av oppstarten for konferansen 8. april, og forutsetter at tilreisende må komme kvelden før. Møtet starter kl. 08.15 med avreise fra hotellet kl. 08.00, og avsluttes kl. 10.30.

Påmelding til Internt forum skal gjøres i tilknytning til påmeldingen til konferansen. Det vil bli sendt ut egen informasjon om Internt forum fra Nordland fylkeskommune.