Fremtidens eldreomsorg

Nordland Legeforening i samarbeid med kommuneoverlegeforumene i Helgeland, Salten og Vesterålen arrangerer konferansen "Fremtidens eldreomsorg - i sjiktet mellom lokalsykehus og primærhelsetjeneste" på Raddison SAS hotell i Bodø torsdag 20. og fredag 21. november 2008.

Under finner du påmeldingsskjema. Ta kontakt hvis du lurer på noe med Lena Stemland på nlfkurs@online.no eller 906 52544.

Framtidens eldreomsorg