Geriatrikonferanse i Bodø i november

Nordland Legeforening inviterer til konferansen "Fremtidens eldreomsorg - i sjiktet mellom lokalsykehus og primærhelsetjeneste" i Bodø 20. og 21. november.

Følg med på hjemmesiden. Program vil bli lagt ut her så snart det er klart.