Akuttmedisinkurs i Bodø 31.10 og 1.11

Nordland Legeforening arrangerer i samarbeid med Akuttmedisinsk klinikk, Nordlandssykehuset emnekurs i akuttmedisin 31.10 og 1.11. Kurset er godkjent som obligatorisk akuttmedisinkurs for leger.

Kursavgift:  kr 4.800,- i tillegg kommer obligatorisk dagpakke

Påmeldte deltakere vil få tilsendt oversikt over relevante artikler som anbefales gjennomlest før kursstart.