Grunnkurs C

Velkommen til Bodø på kurs 8. til 11. april 2013. Atferdsendring i livsstilssykdommer, folkehelsearbeid, svangerskapskontroll, ungdomssmerte og mentale problemer, motiverende intervju og leger og media er noen av temaene man skal innom under kurset.


Kurset i 2013 er ferdig. Informasjon om kurs i 2014 kommer til høsten når man vet mer om formen på Grunnkurs C. Kurset skal legges om høsten 2013, 15 timer skal være nettbasert og samling blir kun på 2 dager.

Kurset er godkjent med 30 timer som obligatorisk grunnkurs C i allmennmedisin og i tillegg som 30 timer valgfritt i samfunnsmedisin