Akuttmedisin for indremedisinere

Nordland Legeforening arrangerer kurs i akuttmedisin for indremedisinere på Nordlandssykehuset i Bodø 5. og 6. desember 2013. Kurset søkes godkjent for indremedisin, anestesi og allmennmedisin.

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset skal være 5. og 6.12.13 på Nordlandssykehuset Bodø.

Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv.

Kursavgift kr. 2.700,-.

Du melder deg på kurset her