Evaluering av grunnkurs D, april 2012

Med tilbakelagt kurs vil vi nå be dere svare på skjema lenger ned på siden som evaluering.

Skjema er helt anonymt og vi er spesielt takknemlig for kommentarer.

Tusen takk for deres deltakelse!

Evaluering av grunnkurs D, april 2012
Bilde: Visit Norway