Grunnkurs IV : Jus, økonomi og administrasjon i allmennpraksis

Tidsrom: 11. - 14. oktober 2004

Kurssted: Grand hotel, Bodø
Godkjenning:Allmennmedisin.Videreutdanning.Obligatorisk grunnkurs 30t.
Målgruppe: Obligatorisk for leger under utdanning i spesialiteten i allmennmedisin.

Opptakskriterier:
Ved påmelding må det opplyses om:

  • Ant.år i allmennpraksis.
  • Deltaking i veiledningsgruppe.
  • Tidl. grunnkurs.

Ved overtegning vil søkere som har kommet lengst i spesialistutdanningen bli prioritert.
Læringsmål: Se målbeskrivelse Grunnkurs IV.
Kursleder:Svein Rasmussen og Ann-Kristin Stokke.
Påmelding:Nordland Legeforening, Pb. 665, 8001 Bodø. Tlf 755 44911
E-post: nlfinfo@frisurf.no

Påmeldingsfrist: 01.08.2004

Ant. deltakere : 50.
Ant. Kurstimer: 30
Kursavgift leger: kr 1800.

Mandag 11. oktober:
1000 - 1030   Registrering
1030 - 1100Åpning
1100 - 1230Olav Molven : Helsepersonell lov
Pasientrettighetslov
1230 - 1330Lunch
1330 - 1430Olav Molven forts
1430 - 1600Oddvar Brænden Dnlf : Fastlegeordning
Avtaleverk
Ansvarsforsikring
1615 - 1715Olav Molven forts
1715 - 1730Pause
1730 - 1830Olav Molven forts.
 
Tirsdag 12. oktober:
0830 - 1000 Dag Hofoss : Helsetjenesten som produkt.
1000 - 1015Pause
1015 - 1100Dag Hofoss forts.
1100 - 1145Infosec Norge AS : Datasikkerhet og lovgivning
1145 - 1200Pause
1200 - 1245Datasikkerhet forts
1245 - 1345Lunch
1345 - 1515Datasikkerhet forts.
1530 - 1615Oddvar Brænden : Legen som arbeidsgiver.
1630 - 1745Oddvar Brænden forts.
 
Onsdag 13. oktober:
0830 - 1000 Elin Gjerstad : Trygdemedisin
1000 - 1015Pause
1015 - 1145Elin Gjerstad forts.
1145 - 1200Pause
1200 - 1245Elin Gjerstad forts.
1245 - 1345Lunch
1345 - 1430Elin Gjerstad forts.
1430 - 1445Pause
1445 - 1530Kay Brynjar Hagen : Internkontroll og kvalitetssikring.
1530 - 1545Pause
1545 - 1700Kay Brynjar Hagen forts.
 
Torsdag 14. oktober:
0930 - 1100 Theres Mikkelsen Dnlf : Krav til regnskap og regnskapsføring.
1100 - 1130 Kaffe og utsjekk
1130 - 1215 Therese Mikkelsen forts.
1215 - 1315 Avslutning og avreise.