Invitasjon til tillitsvalgtkurs i Tromsø 28. og 29. april

Kurset er åpent for alle tillitsvalgte og vara-tillitsvalgte i Helse Nord - turnusleger, assistentleger og overleger - og de som ønsker å bli det.

Til alle tillitsvalgte for Dnlf på sykehus i Helse Nord!

Velkommen til tillitsvalgtkurs trinn 1 på Clarion Hotell Bryggen i Tromsø mandag 28. og tirsdag 29. april 2008. Kurset starter med registrering mandag kl 10.30, og vi avslutter på tirsdag kl 16.00.

Kurset er åpent for alle tillitsvalgte og vara-tillitsvalgte - turnusleger, assistentleger og overleger - og de som ønsker å bli det.

Tema som vil bli tatt opp er blant annet:

  • Tillitsvalgtrollen
  • Orientering om avtaleverket (hovedavtalen, A1, A2 og B-delsavtaler)
  • Vernebestemmelser, overtid og tjenesteplaner
  • Arbeidsmiljøloven og ferieloven
  • Utlysning - ansettelse - rangering. Vikariater.
  • Gravides rettigheter
  • Legers pensjonsavtaler, totallønnsbetraktninger og vakt for overleger
  • Forhandlinger og forhandlingstekninkk
  • Direktør Tor Ingebrigtsen legger fram sitt syn på ambulerende tjeneste iNord-Norge

Noen av foreleserne:
Hege Gjessing, leder YLF
Arne Refsum, leder OF
Tor Ingebrigtsen, direktør UNN HF
Liv Marit Fagerli, jurist ved YLFs kontor.
Per Meinich, klinikksjef for akuttmedisinsk klinikk UNN.
Mads Gilbert, professor og avdelingsleder akuttmedisinsk avdeling
Margit Steinholdt, gynekolog ved Helgelandssykehuset og konserntillitsvalgt for Dnlf i Helse Nord
(med forbehold om endringer pga hovedtarifforhandlinger)

Praktiske opplysninger:
Påmelding til informasjonskonsulent Tove Myrbakk i Dnlf på e-post nlfinfo@frisurf.no. Gi beskjed om du trenger hotell - så booker vi dette.

Reisen bestilles gjennom Berg-Hansens reisebyrå avdeling Bodø. Send en e-post til billbest.bodo@berg-hansen.no eller ring 75500810. Oppgi reisetidspunkt og strekning, og gi beskjed om at faktura skal merkes med "trinn-1-kurs" og sendes til Nordland legeforening, så blir legeforeningen fakturert og dere slipper å styre med utlegg og reiseregninger.

Reise, opphold, kursavgift og kost dekkes av legeforeningen. Husk å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn - alle tillitsvalgte har krav på permisjon med lønn for å delta på slike kurs jmf Hovedavtalens § 52.

Påmeldingsfrist er onsdag 9. april 2008. Første mann til mølla!

Med vennlig hilsen
Jo-Endre Midtbu, Anne-Berit N. Paulsen, Silje Røssvoll