Kognitiv terapi

Nordland Legeforening arrangerer kurs i kognitiv terapi 25. og 26. september i Bodø.Tid    :  25. og 26. september 2008
Sted  :  Radisson SAS Hotell, Bodø
Kursavgift: 2200,-
Påmelding til nlfkurs@online.no
 
Kurset er godkjent for Allmennmedisin med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanningen. Psykiatri, med 15 timer som valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning            .
 
Foreleser: Dr. philos Hans M. Nordahl. Professor i klinisk voksenpsykologi, personlighetspsykologi, metode og rettspsykologi ved NTNU, department of Psychology, Faculty of social Sciences
 

PROGRAM 25. SEPTEMBER

 Kl 0830
Registrering
 
Kl 0900 
Introduksjon i den kognitive modellen : 
indikasjonsområder, terapeutiske prinsipper, behandlingsstruktur
 
Kl 1030 
Pause

Kl 1045
Kognitiv terapi ved depresjoner:
den kognitive triade, tankefeil, tankeregistrering
 
Kl 1215
Lunsj


Kl 1315
Fortsettelsen kognitiv terapi ved depresjoner
 
 
Kl 1445
 
Pause

Kl 1500
Fortsettelsen kognitiv terapi ved depresjoner, hjemmeoppgaver
 
Kl 1630 
Pause

Kl 1645
Øvelse
 
Slutt for dagen 17.30
 
 
PROGRAM 26. SEPTEMBER:
 
Kl 0900  
Kognitiv terapi ved angsttilstander, bekymring og 
smerte: modeller, kognitive tekniker ved angst
 
Kl 1030  
Pause

kl 1045  

Fortsettelsen: kognitiv terapi ved angsttilstander, bekymring og smerte: oppstart av en time, sette dagsorden, timenes struktur
 
Kl 1215
Lunsj

Kl 1315
Måleinstrumenter: tankeregistreringsskjema, , BDI, BDA, 
videodemonstrasjoner
 
Kl 1445
Evaluering
 
Kl 1500 
Vel hjem