Kommunehelsetjenesten i Nordland - hvor er vi og hvor vil vi?

Kurs/konferanse for alle kommuneoverleger og andre interesserte på Thon Nordlys hotell i Bodø 1. og 2. juni. Spennende program.

Nordland Legeforening inviterer til kurs/konferanse på Thon Nordlys hotell, Moloveien 14 i Bodø torsdag 1. og fredag 2. juni 2006 for alle kommunelege I-ere og de kommunelege II-ere i Nordland som ønsker å delta. Fastleger og andre som har interesse av kurstema kan også søke. Kurset er godkjent med 15 poeng som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin og 15 timer for samfunnsmedisin.

Kursavgift: kr. 1600,-. Påmeldingsfrist: 10. mai 2006

PROGRAM
Torsdag 1. juni:
09.45 - 10.00   Velkommen
10.00 - 10.45Lover og forskrifter gir bådeutfordringer og muligheter.
Fylkeslegens kontorv/jurist Øystein Larsen
11.00 - 12.00Gode verktøy er gull verd på jobben!
Torbjørn Uhre, kommunelege Ii Sandnessjøen
12.00 - 13.00

Interkommunalt samarbeid - muligheterogutfordringer?
Hvordan samarbeide omei forsvarlig legevakt?
I panelet:

Olav Brundborg, Gjøvikregionen helse-og miljøtilsyn IKS
Anders Smith, Sosial- og Helsedirektoratet
Kommunelege I på Sortland Arne Vassbotn

Det legges opp til innledninger, gruppearbeidog så plenum.

13.00 - 14.00Lunsj
14.00 - 15.30Forts. interkommunalt samarbeid - muligheter og utfordringer?
Hvordan samarbeide om ei forsvarlig legevakt?
15.45 - 17.00Sjørafting
17.00 - 19.00

Prehospitalt akuttmedisin - Hva er kommunelegens ansvar i den akuttmedisinske kjeden?
I panelet:

Mads Gilbert, UNN, Tromsø
Helen Brandstorp, BEST-prosjektetogTana kommune

19.30

Tørrfeskhistorie, vraking og smaking v/gesell Ansgar Pedersen fra Røst på Molostua.
Kr. 100,- inkl. smaking og et glass med italiensk vin.

20.30

Distriktslægens havrettsbord på Molostuakr. 300,-

 
Fredag 2. juni:
09.00 - 10.00 Folkehelsearbeid nytter!
Informasjon om Västerbottenprosjektet som har pågått i over 20 år v/Anders Lagerlöf
10.15 - 12.00 

Sykestua, slutenvärdsplatser, community hospitals, nærsykehus, lokalsykehus eller critical access hospital? Hva trenger Nordland?
I panelet:

Peter Berggren, allmänläkare i Västerbotten
Fred Andersen, kommunelege I i Steigen kommune
Tor Ingebrigtsen, fagdirektør Helse Nord

12.00 - 13.00 Lunsj
13.00 - 13.45 Hvordan få fram det samfunnsmedisinskebudskapet?
Informasjonssjef Ellen Juul-Andersen, Dnlf
14.00 - 15.30 Hvem har det samfunnsmedisinske ansvaret i kommunene og hvordan kan faget vitaliseres for å nå de unge?
  • Rollekonflikter internt i kommunene
  • Svakheter i lover og forskrifter
  • Rektrutteringsutfordringer
I panelet:

Fylkeslege i Nordland Henning Aanes
Kommunelege Anders Svensson, Bø kommune i Vesterålen
Kommunelege I i Vestvågøy Betty Pettersen
15.30 - 16.00 Avslutning og evaluering - nettverksjobbing videre
16.00 Litt mat og vel hjem!

Med forbehold om endringer.

Praktisk informasjon:

Det er forhåndsbooket en del rom på Thon Nordlys hotell hvor kurset/konferansen skal avholdes. Ta rask kontakt for å sikre dere rom på tlf. 755 31900. Distriktslægens havrettsbord på Molostua koster kr. 300,- og har veldig mye godt å by på. Kvittering til bruk for Fond 2 blir utlevert. Kursavgift, havrettsbord og tørrfisksmaking betales til NLF v/kurskomiteen på konto 8931 10 08812. Merk giro hva beløpet gjelder.

Sjøraftingen blir en del av prehospital akuttmedisin og dekkes delvis av kursmidler og delvis av Nordland Legeforening. Alle gjør opp overnatting, dagpakke m.v. med hotellet direkte.

Påmelding til kurs og arrangement til Nordland Legeforening, Postboks 665, 8001 Bodø, tlf. 755 44911/911 79899 eller e-post.

Pet