Kurs for norske og russiske leger

I samarbeid med Fylkeslegen i Finnmark og Finnmark Legeforening skal Regionsutvalget i Legeforeningen Nord arrangere kurs for norske og russiske leger i Kirkenes 27. og 28. mars. Temaene er KOLS og Diabetes 2 og interesserte allmennleger vil utover det faglige få et spennende møte med et russisk primærhelsevesen som er i sterk endring.

Mye av programmet er ikke ferdig, og det endelige programmet vil bli sendt ut når det er klart. Påmelding til Tove Myrbakk på e-post eller 755 44911. Kursavgift kr. 1600,- betales til konto 8931 10 08812 NLF, P.b. 665, 8001 Bodø.

Det er forhåndsbestilt en del hotellrom. Maks deltakere fra Nord-Norge er 20. Det skal også arrangeres et offisielt møte mellom helsemyndigheter og fagfolk i Murmansk, Arkhangelsk og Nord-Norge den 27. mars på samme sted.

I tillegg til kurset skal det være et offisielt møte tirsdag 27. mars arrangert av Senter for Internasjonal Helse med tema "Utvikling av primærhelsetjenesten i Nordområdet - samarbeidsmuligheter Norge/Nord-Vest Russland". President Torunn Janbu vil også være tilstede på dette møtet som er initiert av Legeforeningens Regionsutvalg Nord.

KURSPROGRAM
Tirsdag27.mars
TEMA: KOLS
08:30-08:45   Velkomst, introduksjon
08.45-09.30Epidemiologi. Presentasjon av forekomsten av KOLS i de to landene. Felles for leger og sykepleiere?
09.30-10.00Presentasjon av en kasuistikk fra Norge og en fra Russland.
10.00-10.30Presentere gjeldende nasjonale retningslinjer.
10.30-13.00KOLS - Diagnostisering og behandling i allmennpraksis (lungelege og allmennpraktiker)
13.00-14.00Lunsj
14.00-16.00KOLS - Diagnostisering og behandling, fortsetter
16.00-17.00Diskusjon om forskjeller i retningslinjer, forutsetninger for behandling og oppfølging. Paneldebatt.
20.00Middag, sosialt program
 
Onsdag28.mars
TEMA: DIABETES 2
08.30-09.15 Epidemiologi. Presentasjon av forekomsten av Diabetes i de to landene.
09.15-09.45Presentasjon av en kasuistikk fra Norge og en fra Russland.
09.45-10.30Presentere gjeldende nasjonale retningslinjer. Diskusjon.
10.30-13.00Diagnostisering og behandling av diabetes i allmennpraksis
13.00-14.00Lunsj
14.00-15.00Diagnostisering og behandling av diabetes, fortsetter.
15.00-16.30Organisering av rehabiliteringstilbudet i de to landene.
16.30-17.00Avslutning og evaluering.