Kurset "Det gode liv som lege i Helgeland"

Ny påmeldingsfrist til kurset er satt til 5. mai 2008.

Program og mer informasjon om kurset finnes i tidligere omtale på nettsidene.