Pediatri for allmennleger

I oktober er det kurs i pediatri for allmennleger. Kasuistikker, oversikter og utvalgte barnemedisinske emner.

Sted: Nordlys Thon Hotell, Bodø
Tid: 6. og 7. oktober 2008
Kursavgift: 2200,-
Påmelding til Lena Stemland, nlfkurs@online.no
Kursleder: Jan.Holt@nlsh.no, 95135670

PROGRAM 6. OKTOBER: 

Kl 09.00 -10.00         Registrering
 
Kl 10.00 - 10.10       Velkommen til kurset v/kursleder Jan Holt
 
Kl 10.10 - 10.45       Matvareallergi hos barn v/Jan Holt
 
Kl 10.45 - 11.30       Helsestasjonsarbeide v/Trond Markestad
 
Kl 11.30 - 12.30       Lunsj
 
Kl 12.30 - 13.00       Det akutt syke barnet, viktige symptomer v/Trond
                                   Markestad          
                                       
Kl 13.00 - 13.45       Alvorlige infeksjoner v/Trond Flægstad
 
Kl 13.45 - 14.15       Kaffe
 
Kl 14.15 - 14.45       Hvilke bilyder bør henvises? v/Ingebjørg Fagerli
 
Kl 14.45 - 15.40       Astma hos barn. Kasustikker og praktisk behandling   
                                    v/Bjørg Evjenth
 
Kl 15.40 - 16.00       Diskusjon
 
Kl 16.00 - 16.10       Beinstrekk                
 
Kl 16.10 - 17.00       Andre kasus: Hva gjør vi?   v/Jan Holt


PROGRAM 7. OKTOBER:


Kl 09.00 -10.00         Registrering
 
Kl 10.00 - 10.10       Velkommen til kurset v/kursleder Jan Holt
 
Kl 10.10 - 10.45       Matvareallergi hos barn v/Jan Holt
 
Kl 10.45 - 11.30       Helsestasjonsarbeide v/Trond Markestad
 
Kl 11.30 - 12.30       Lunsj
 
Kl 12.30 - 13.00       Det akutt syke barnet, viktige symptomer v/Trond Markestad      
                                           
Kl 13.00 - 13.45       Alvorlige infeksjoner v/Trond Flægstad
 
Kl 13.45 - 14.15       Kaffe
 
Kl 14.15 - 14.45       Hvilke bilyder bør henvises? v/Ingebjørg Fagerli
 
Kl 14.45 - 15.40       Astma hos barn. Kasustikker og praktisk behandling    
                                    v/Bjørg Evjenth
 
Kl 15.40 - 16.00       Diskusjon
 
Kl 16.00 - 16.10       Beinstrekk                
 
Kl 16.10 - 17.00       Andre kasus: Hva gjør vi?   v/Jan Holt