Peter Hjort på Molostua i Bodø

Peter F. Hjort er en av foredragsholderne når Nordland Legeforening inviterer til kurs for kommunelege I-ere og II-ere i Nordland 3. og 4. oktober på Molostua i Bodø. Første dag er åpent for alle medlemmer i NLF.

Kommunehelsekurs for kommunelege I-ere og II-ere i Nordland 3. og 4. oktober 2007 på Molostua i Bodø

Deltakeravgift: kr. 1800,-. Innbetales til konto 8931 10 08812 før 25. september
Kurset er godkjent som valgfritt kurs 8 timer for spesialiteten allmennmedisin og 10 timer for spesialiteten samfunnsmedisin.

Tapasbord onsdag kveld: 250,- (subsidiert av Nordland Legeforening) betales til samme konto innen samme dato. Påmelding til nlfinfo@frisurf.no Etter maten har vi en uformell quiz der vi deler inn mellom regionene slik at vi får vite hvilken region som kan mest.

PROGRAM

Onsdag 3. oktober:

kl. 17.30 - 20.00
Hva gir god helse?
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Peter F. Hjort

20.30 Tapasbord på Molostua med Quiz

Torsdag 4. oktober:

kl. 08.30 - 10.00
Miljørettet helsevern i skole og barnehager
Anita Husveg, kommunelege I Rana kommun
Anders Smith, Avdelingsdirektør Shdir
Arbeids- og miljømed. avd. UNN

kl. 10.15 - 11.30
Samhandling - på hvem sine premisser
Anette Fosse, fastlege Rana kommune og praksiskoordinator Rana sykehus
Lofotmodellen - Praksiskonsulent Erik Martinsen, Lofoten sykehus

kl. 11.45 - 13.00
Rollen som medisinskfaglig rådgiver i kommunen - hva innebærer den?
Anita Husveg, kommunelege I Rana kommune
Henning Aanes, Fylkeslege i Nordland

Kl. 13.00 - 14.00
Lunsj

kl. 14.00 - 15.00
Kommunelege I-forum Nordland - Hvor går veien veien videre!