Psykosomatikk og kroniske smerter

Velkommen til vårkurs i Harstad 3. og 4. juni 2010. Kurset er godkjent som 15 t klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin.

Sted: Thon Hotell Harstad

Forelesere og kursinnhold: se kursprogram under.

Middag på Restaurant «de 4 roser» torsdag 3. juni kl 20.00.

 Pris: obligatorisk dagpakke kr 525,- pr dag + kursavgift kr 1.800 ,-

Dagpakken inneholder pausebespisning samt 2-retters lunsj på Restaurant Hoelstuen.

Reise/opphold: reise kan bestilles via Heitmann Travel (legeforeningens samarbeidspartner i forbindelse med reiser og overnattinger) E-post: Booking@heitmann.no Tlf: 23 10 24 00.

Ref.ved booking av rom ved Thon Hotell: ”Troms legeforening” Tlf: 77 00 08 00. Det er reservert endel rom for kursdeltakere.

Påmelding: snarest og helst innen 03.05.10 gjennom innbetaling av kr 2.850,- (2xdagpakke + kursavg.) til kontonr.: 4730 05 51137 og samtidig e-post til sigrid.hensrud@sama.nhn.no

 Program:

Torsdag 3. juni

0800- 0830  Registrering

0830-1000  Posttraumatisk stress og kroniske smerter (alm.psyk.avd. UNN)    

1000-1015   Pause

1015-1100   Samhandling psykiatri og primærhelsetjeneste (alm.psyk.avd. UNN)

1100-1145   Psykomotorisk fysioterapi - pasienter med post-traumatiske tilstander

1145-1245  2 retters Lunch, Hoelstuen

1245-1415  Positiv psykologi, flyt, lykke (Psykolog Lisa Straume)

1415-1430  Pause

1430-1600  Forts. positiv psykologi, praktiske øvelser
                      (Psykolog Lisa Straume)

2000      3 retters middag, Restaurant De 4 Roser

 Fredag 4.juni

0830-0915  Utvikling av psykosomatiske smertetilstander
                      (prof. Ingvar Wilhelmsen)

0915-1000  Utredning og behandling av psykosomatiske
                      smertetilstander (prof. Ingvar Wilhelmsen)

1000-1015  Pause

1015-1100  Sammensatte smerteproblemer. Hypokondri.

1100-1145  Kognitiv terapi (prof. Ingvar Wilhelmsen)

1145-1245  2 retters Lunch, Hoelstuen

1245-1415  Kognitiv terapi forts. (prof. Ingvar Wilhelmsen)

1415-1430  Pause

1430-1515   ME, status pr idag,  behandling ad modum
                       «ligthening process»  (prof. Ingvar Wilhelmsen)