Samarbeidskonferanse i Salten

Nordlandssykehuset inviterer til samarbeidskonferanse mellom sykehuset og primærleger i Salten 3. februar 2005

Sted: Raddison SAS Hotel, Bodø

1300 - 1315   Åpning, v/direktør Eivind Solheim
1315 - 1345Helsetjenesten: Den smale, den brede - og den midt i mellom. Ved fagdirektør Otto Mathisen.
Om samarbeid og behov for møteplasser. Ved leder av kommunelege1-forum i Salten, Magne Franing
Kort presentasjon av Sosial- og helsedirektoratets prosjekt: Kompetanseoverføring mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Ved seksjonssjef kompetanseutvikling, Astrid Jacobsen.
1345 - 1400Fra operasjonssal til dagkirurgi.
Nordlandssykehuset vil fremover utføre langt flere operasjoner dagkirurgisk. Hva betyr dette for pasienter og henvisende leger? Ved avdelingssjef kirurgisk avdeling, Ingunn Lie Mosti.
1400 - 1445Hvordan sikre at pasienten havner på rett nivå i sykehuset? Tre sykehusleger orienterer.
  • 15 min - ortopedi
  • 15 min - karkirurgi
  • 15 min - gynokologi
1445 - 1515Pause med kaffe og rundstykker
1515 - 1545Hvem skal ta vare på pasienten? Samarbeidsutfordringer i psykiatrien mellom 1. og 2. linjen sett fra allmennlegens synspunkt.
Ved kommunelege Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen.
1545 - 1615Spesialisthelsetjenestens erfaringer og perspektiv på samarbeid med primærhelsetjenesten.Ved klinikksjef Terje Øiesvold, Salten psykiatriske senter.
1845 - 1900Oppsummering - tilbakemelding. Evalueringsskjema.
1900Middag og sosialt samvær!
 
1615 - 1630 Et konkret samarbeidstiltak ved fagkonsulent Ian Dawson, Salten psykiatriske senter.
1630 - 1645Pause
1645 - 1745Hva gjorde vi hos oss? Løsningsfokusert innspill på samarbeid, v/Elisabeth Arntzen, lege og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Kongsvinger og Helse Øst.
1745 - 1800To deltakere oppsummerer og gir fraspark til debatt.
1800 - 1845Debatt og dialog.
1845 - 1900Oppsummering - tilbakemelding. Evalueringsskjema.
1900Middag og sosialt samvær!

PÅMELDING

Samarbeidskonferanse

3. februar 2005

Fornavn: _________________________________

Etternavn: ________________________________

Stilling: __________________________________

Arbeidssted: ______________________________

Adr. arb.sted: _____________________________

Tlf. arbeid: _______________________________

Spesielle matbehov:

Vegetar: __________________________________

Annet : ___________________________________

Påmeldingsfrist 17. januar 2005

Påmelding sendes:

Nordlandssykehuset

Seksjon for opplæring og kompetanseutvikling

8092 BODØ

Fax: 75 50 12 34

E-post: grethe.sveum.stake@nlsh.no

Ordstyrer: Informasjonssjef Randi Angelsen

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef, Randi Angelsen. Tlf 75 53 47 30

E-post: randi.angelsen@nlsh.no

Seksjonssjef kompetanseseksjonen Astrid Jacobsen. Tlf 75 50 11 04

E-post: astrid.jacobsen@nlsh.no

Konferansen søkes godkjent som tellende for spesialiteten allmennmedisin.

VEL MØTT!