Samarbeidskonferanse i Salten

Nordlandssykehuset inviterer allmennleger og spesialister i Saltenkommunene til samarbeidskonferanse mandag 24. april fra kl. 13 til 18. Programmet er utarbeidet i et samarbeid mellom Kommunelege I-forum Salten og Nordlandssykehuset.Konferansen er på Radisson SAS i Bodø og starter med en enkel lunsj kl. 12.30. Så blir det litt om modernisering og utbygging av sykehus, samarbeid mellom nivåene, rus og psykiatri, nytt tilbud til voksne med alvorlig spiseforstyrrelse, hvem har ansvaret for barna med ADHD, ny ambulanseplan og PKO. For å nevne noe. Middag blir det også etterpå. Påmelding før 11. april til randi.angelsen@nlsh.no

Kurset er søkt godkjent som tellende for allmennmedisin og samfunnsmedisin.