Smittevernkonferanse i Bodø 26. og 27. februar

Program konferanse 26. og 27. februar 2008

Smittevern

Tirsdag 26. februar

1300Velkommen v/Fylkesmannen i Nordland
Ca 1310Utbruddsoppklaring ved næringsmiddelbårne sykdommer v/avdelingsdirektør Georg Kapperud, Folkehelseinstituttet
Ca 1355Samarbeid mellom Mattilsynet og kommunehelsetjenesten vedr. utbruddsoppklaring
v/distriktssjef Birger Willumsen, Mattilsynet i Salten
Ca 1410Kaffe og noe å bite i
Ca 1430Tularemiutbruddet på Hinnøya
v/overlege Hans Blystad. Folkehelseinstituttet,
førsteinsp. Terje Skomsvold, Mattilsynet i Vesterålen
kommunelege Marius Christensen, Tjeldsund
Ca 1515Listeriose -utbruddet høsten 2007, generelt om smittemåte, klinikk, forebygging
v/avd.dir. Georg Kapperud, Folkehelseinstituttet
Infeksjonsmedisiner Johan Nøjd, Nordlandssykehuset
1600Pause
1615Tuberkulosesituasjonen i Norge, spesielt om liten smittespredning fra innvandrere
v/overlege Hans Blystad, Folkehelseinstituttet
Ca 1645-1715Nytt fra Folkehelseinstituttet på smittevernområdet
2000Felles middag

Onsdag 27. februar

0830 Novovirus - epidemiologi, meldeplikt, utbruddshåndtering
v/seniorrådgiver Hege Meldal, Fylkesmannen i Nordland
kommuneoverlege Lene Stene Salberg, Narvik
Ca 0915

Clamydia - status, forebyggende tiltak (hva virker)
v/ seniorrådgiver Øivind Nilsen, Folkehelseinstituttet
leder Helsestasjon for ungdom Bodø Ann Heidi Skjørseter

1000 Pause
1015 HIV-infeksjon/AIDS - statusrapport
v/seniorrådgiver Øivind Nilsen, Folkehelseinstituttet
Ca 1035 Seksuell helse. Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort - informasjon om midler til tiltak i kommunene
v/seniorrådgiver Solveig Hovet, Fylkesmannen i Nordland
Ca 1050 Hepatitt B - smittesituasjonen i Nordland
v/senoirrådgiver Øyvind Nilsen, Folkehelseinstituttet
smittevernlege Kai Brynjar Hagen, Bodø
1130 Lunsj
1230 Utfordringer når helsepersonell er smittet med hepatitt C, HIV mv v/smittevernlege
(seniorrådgiver Øivind Nilsen, Folkehelseinstituttet, seniorrådgiver Jan Fuglesang, Sosial- og helsedirektoratet)
Ca 1310 Nytt regelverk for å forebygge utbrudd av legionellainfeksjon v/seniorrådgiver Hege Meldal, Fylkesmannen i Nordland
Ca 1325 Influensapandemiberedskap
v/seniorrådgiver Jan Fuglesang, Sosial- og helsedirektoratet
1355 Pause
1405 Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste
v/seniorrådgiver Anja Brodschöll, Sosial- og helsedirektoratet
Ca 1430 Miljørettet helsevern - gjennomgang av nåværende regelverk med tanke på behov for endring mv. - innspill ønskes v/seniorrådgiver Hans Ånstad, Sosial- og helsedirektoratet
1515 Avslutning

Med forbehold om endringer.

For informasjon/påmelding ta kontakt med:

Hege Meldal
Seniorrådgiver helseavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
Telefon: 75 53 15 18
E-post: hme@fmno.no
Internett: www.fmno.no