Trinn 1 kurs for OF og YLF i Tromsø

Vi har gleden av å invitere alle Dnlfs tillitsvalgte på sykehus i Nord-Norge - både Ylf og Of - til Trinn-I-kurs i Tromsø 26. og 27. mars 2007.

Påmelding gjøres til informasjonskonsulent Tove Myrbakk i Dnlf på e-post. Gi beskjed om du trenger hotell - så booker vi dette. Reise bestiller du selv via Berg-Hansen Bodø på tlf 75500810; regningen betales direkte av Dnlf ved å videresendes fra Berg-Hansen til Nordland Legeforening v/Myrbakk. Kurset starter kl 1100 mandag 26. mars og avsluttes tirsdag kl.1530. Si fra i påmeldingen hvis det er forhold vi skal ta ekstra hensyn til (matallergi osv.)

Husk snarest å søke arbeidsgiver om fri med lønn til kurset som tillitsvalgt! Alle tillitsvalgte har rett til fri med lønn for å delta på kurset jmf Hovedavtalens § 52.

Kurset er også åpent for andre interesserte medlemmer - som har planer om å bidra i fremtidig tillitsvalgtarbeid!

Påmeldingsfrist er 15. mars 2007!

Mandag 26.03.07
10.45-11.00   Registrering
11.00-11.10Velkommen
11.10-11.20Hvorfor trenger vi tillitsvalgte? Jo-Endre Midtbu og Hansjörg Nachtmann
11.30-11.45Pause
11.45-12.00Kort om avtalene som regulerer legenes arbeidsforhold i sykehus. Jo-Endre Midtbu
12.00-12.30Litt om AML. Arbeidstid. Overtid. Vakante vakter. Bjørn Ove Kvavik
12.30-13.00Streiken, erfaringer fra en streikeleder Jens Munch-Ellingsen
13.00-14.00Lunsj
14.00-14.40Bli hørt eller hold kjeft! Mads Gilbert
14.40-15.00Hovedavtale - og A1 Hva bør vi kjenne til? Per Meinich
15.00-15.15Pause
15.15-16.45A2; ny lønn - hva er den? Vikariater og ulovlig ledigholdelse av stillinger. Vernebestemmelsene.
Dagarbeidere vs turnusarbeidere - hva betyr det? Andre høydepunkter i A2? Per Meinich
16.45-17.00Pause
17.00-17.40Ferielov. Planlegging og avvikling av ferie. Restferie. Generelt og spesielt om tjenesteplansendringer. Bjørn Ove Kvavik
17.40-18.10Dnlfs konserntillitsvalgt i Helse-Nord Stig Arild Stenersen
18.10-18.45Diskusjon - spørsmål og svar
20.00Middag Cafè Sånn, Tromsø
 
Tirsdag 27.03.07
09.00-09.30 Ambulerende tjeneste og rotasjonsordninger. Bjørn Ove Kvavik
09.30-10.00Utlysning, rangering og ansettelse av LiS, Jo-Endre Midtbu
10.00-10.20Kaffe
10.20-11.00Hvordan skiller B-delsavtalene mellom sykehusene i Nord? Signe Gerd Blindheim
11.00-12.00Seniorpolitikk. Fortsatt vakter? Arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette. S G Blindheim
12.00-13.00Lunsj
13.00-13.30Svangerskap og fødsel - dine rettigheter Bjørn Ove Kvavik
13.30-14.15Spesialistutdanning og kompetansebygging sett fra en helt annen vinkel Petter Eldevik
14.15-14.30Kurs for overleger og LiS - hvilke retningslinjer gjelder? Jo-Endre Midtbu
14.30-15.30Konklusjon, siste spørsmål og svar, kaker og kaffe!

Påmelding til nlfinfo@frisurf.no snarest!